Bestyrelsen

Formand

Næstformand

Kasserer

Ole Johansen
Tlf: 5946 1961
Mobil 2035 6851
Preben Hansen
Tlf: 5946 0421
Mobil: 4034 6821
Carl Erik Larsen
Mobil: 2448 2394

Teknisk Chef

Måleransvarlig

Bestyrelsesmedlem

Erik Knudsen
Tlf: 5946 5110
Mobil 3142 1444
Otto Nielsen
Mobil: 4042 2615
Karsten Nielsen
Mobil: 5073 3243

Sekretær

Henrik Bruun
Mobil 2229 3129