To-Bjerg Vandværk

Kontakt med vandværket

Vandværkets mailadresse: tobjergvand@gmail.com

Adresseændring og ejerskifte meddeles til Microwa abc, mailadresse: abc@microwa.dk, tlf: 70269326.

Drift

Hvis der opstår driftforstyrelser, som f.eks. brud på ledning/vandmåler, kontakt driftbestyrer Ingolf Knudsen – mobil 2066 8730


Vandets hårdhed: 16 °dH

Opkræving

Der opkræves pr. 01.03 og 01.09
Vandmålere skal aflæses pr. 31.12


Ejerskifte: Vandværket udarbejder ikke opgørelse. Afregning foretages via refusionsopgørelsen.