To-Bjerg Vandværk

Ombygning på vandværket

Vi er gået i gang med en ombygning på vandværket.

Det gamle udpumpningsanlæg skal udskiftes og der skal monteres nye pumper med styring, der tilsluttes det eksisterende styringssystem.

Samtidig skal der udføres sektionsopdeling i vandværksbygningen.

I forbindelse med ombygningen skal der udføres omlægning af nogle af vandledningerne i jorden ved vandværket.

Vi bestræber os på, begrænse generne for forbrugerne så meget som muligt, men der kan forekomme kortvarige uregelmæssigheder i vandforsyningen.

Når vandledningerne i jorden skal omlægges, bliver det nødvendigt at lukke for vandet i nogle timer.

Vi vil give besked i god tid inden der bliver lukket for vandet.

Når der kommer vand igen, kan der forekomme brunt vand på grund af okkeraflejringer i ledningerne.

Vandet er ikke sundhedsskadeligt, men det er en god ide at lade vandet løbe inden man starter vaskemaskiner m.v.

Arbejdet med udpumpningsanlægget forventes afsluttet i begyndelsen af uge 14, ca. mandag den 4. april, så vi kan køre med normal drift inden påske.

Vi beklager de gener, det giver for forbrugerne.

Drift

Hvis der opstår driftforstyrelser, som f.eks. brud på ledning/vandmåler, kontakt driftbestyrer Ingolf Knudsen – mobil 2066 8730

Opkræving

Der opkræves pr. 01.03 og 01.09
Vandmålere skal aflæses pr. 31.12