To-Bjerg Vandværk

Nyheder

Hjemmesiden har nu fået nyt design

Drift

Hvis der opstår driftforstyrelser, som f.eks. brud på ledning/vandmåler, kontakt driftbestyrer Ingolf Knudsen – mobil 2066 8730

Opkræving

Der opkræves pr. 01.03 og 01.09
Vandmålere skal aflæses pr. 31.12